Årsmøter

Disse er viktige for deg som bor i området. Det er du som bestemmer hvem som skal sitte i styret, samt hva velet skal bruke krefter og penger på.

Møt derfor opp!

 

Årsmøte 2016

Blir avholdt torsdag 20. april på Presteheia klubbhus

Protokoll fra årsmøte 2016

Årsmelding for 2015

Regnskap for 2015

--

Årsmøte 2014

Ble avholdt 24. april kl. 19.00 på Presteheia klubbhus.

Protokoll fra årsmøte 2014

Årsmelding for 2013

Regnskap for 2013

--

Årsmøte 2013

Ble avholdt 11. april kl. 19.00 på Presteheia klubbhus. Se innkalling her

Protokoll fra årsmøte 2013

Årsmelding for 2012

Regnskap for 2012

--

Årsmøte 2012

Ble avholdt 18. april kl. 19.00 på Presteheia klubbhus. Se innkalling her

Protokoll fra årsmøte 2012

--

Årsmøte 2011

Ble avholdt på Presteheia klubbhus 11. april 2011.

Protokoll fra årsmøte 2011

Årsmelding og regnskap for 2010

 

Årsmelding og regnskap for 2010

Vi håper så mange som mulig ser nytten av å være solidariske og betale medlemskap i velforeningen. Du er fullverdig medlem med stemmerett på årsmøtet hvis du har betalt kontingent. Den er på kr. 300,- og skal betales til kontonummer 3060.19.32497. Husk å merke med navn og adresse!
Årsmøte torsdag 20. april kl 19 på Presteheia klubbhus. Alle som har betalt kontingent kan stemme.

Alle kan bli medlem i vårt vel

Et medlemskap i Gimlekollen velforening er i dag frivillig, og koster kun kr 300,- pr husstand pr år. Bor du mellom Jegerberg og Fagerholt, så er det naturlig at du skal føle deg både hjemme og tilknyttet vår velforening.

Trafikkfarlige områder?

Velforeningen kan kontaktes når du og dine naboer ønsker å belyse trafikale utfordringer. Dere må da gjøre en skriftlig henvendelse til velforeningen og vi tar opp saken seneste i påfølgende styremøte. 

Vi har behandlet fartsgrenser, skilting og fotgjengerfelt i stor grad til nå.

Nærmiljøtiltak - søke om tilskudd?

Du og dine naboer kan søke om tilskudd hos velforeningen. Kritiansand kommune kaller dette "nærmiljøtiltak". Det kan dreie seg om f.eks. oppgradering av lekeplasser, opprydding og bortkjøring av søppel og andre nærmiljøtiltak. Også faunatiltak som beplantning, fisk og fugl er naturlige saker for oss.

. © Gimlekollen velforening 2012-2016

©