Nærmiljøtiltak - søke om tilskudd?

Du og dine naboer kan søke om tilskudd hos velforeningen. Kritiansand kommune kaller dette "nærmiljøtiltak". Det kan dreie seg om f.eks. oppgradering av lekeplasser, opprydding og bortkjøring av søppel og andre nærmiljøtiltak. Også faunatiltak som beplantning, fisk og fugl er naturlige saker for oss.

Velforeningen søker på bakgrunn av de aktuelle søknader om såkalte nærmiljø-midler hos Kristiansand kommune.

Søknadsfristen hos kommunen er 1. mars hvert år. Og velforeningen ønsker å ha søknader ihende innen 15. februar.

Les mer på Kristiansand kommune sine nettsider og last ned søknadsskjema her.

Søknaden sendes til velforeningen. Denne behandles så på påfølgende styremøte.

Vi håper så mange som mulig ser nytten av å være solidariske og betale medlemskap i velforeningen. Du er fullverdig medlem med stemmerett på årsmøtet hvis du har betalt kontingent. Den er på kr. 300,- og skal betales til kontonummer 3060.19.32497. Husk å merke med navn og adresse!
Årsmøte torsdag 20. april kl 19 på Presteheia klubbhus. Alle som har betalt kontingent kan stemme.
. © Gimlekollen velforening 2012-2016

©