Fiske i Tretjønn

Velforeningen har, i samarbeid med Kristiansand kommune og ansvarlig vannmyndlighet, de siste 3 årene satt ut ørretyngel i Tretjønn. Du må ha fiskekort (info om fiskekort på www.inatur.no) for å fiske lovlig. Barn under 16 år fisker gratis.

Last forøvrig ned mer informasjon og fiskekart over samtlige vann i Kristiansand med samme type tilbud her. Får du fisk, synes vi det er fint om du sender oss litt informasjon, gjerne sammen med ett bilde av både den heldige fisker og fangsten. Får vi lov av deg, legger vi det ut på disse sidene!

Thumbnail image 4

Vi håper så mange som mulig ser nytten av å være solidariske og betale medlemskap i velforeningen. Du er fullverdig medlem med stemmerett på årsmøtet hvis du har betalt kontingent. Den er på kr. 300,- og skal betales til kontonummer 3060.19.32497. Husk å merke med navn og adresse!
Årsmøte torsdag 20. april kl 19 på Presteheia klubbhus. Alle som har betalt kontingent kan stemme.
. © Gimlekollen velforening 2012-2016

©