Lekeplasser

På hele Gimlekollen finnes det pr. i dag 38 lekeplasser. Inntil år 2000 var det Kristiansand kommune som hadde det fulle ansvaret for vedlikehold av samtlige. Fra 1. august 2000 ble ansvaret fordelt. 11 av lekeplassene forble kommunens ansvar og fikk betegnelsen kvartalslekeplasser.

Vedlikeholdsansvaret for de resterende 27 (mindre) lekeplasser, de såkalte sandlekeplasser, ble overført til Velforeningen gjennom en driftsavtale med kommunen. Ordningen var frivillig, men dersom Velforeningen ikke ønsket å inngå driftsavtale med kommunen, sto mange av de mindre lekeplassene i fare for å bli nedlagt. Dette var selvfølgelig ikke ønskelig og velforeningen har derfor tegnet driftsavtale med kommunen.

I praksis vil dette si at lekeplassene skal vedlikeholdes av beboerne i nærområdet. Gjennom driftsavtalen er vi tilskuddsberettiget og forsikret mot lekeplassulykker.I avtalen med Kristiansand Kommune kan vi bl.a. lese at "dersom velforeningen ikke utfører nødvendig ettersyn og vedlikehold, kan kommunen inaktivere lekeplassen eller fjerne lekeplassutstyret". Nødvendig ettersyn innbærer 4 kontroller i året av lekeutstyr på lekeplassene, og kontroll av at sikkerhetsbestemmelser blir fulgt. Vedlikehold innebærer også nødvendig utbedring eller oppgradering av utstyr.

Det er meningen at hver av de 27  lekeplassene har sin "egen" tilsynsansvarlig. Dette er beboere i umiddelbar nærhet av lekeplassen, som har sagt seg villig til å utføre disse kontrollene. Flere av områdets lekeplasser er imidlertid fremdeles uten en vedlikeholdsansvarlig.

Finner du at "din" lekeplass er en av dem, blir vi i Vellet glad om du tar kontakt. Husk: det er DINE barns trivsel og sikkerhet det dreier seg om!

Oversikt over kommunalt vedlikeholdte lekeplasser og kvartalslekeplasser på Gimlekollen og Fagerholt 

Vi håper så mange som mulig ser nytten av å være solidariske og betale medlemskap i velforeningen. Du er fullverdig medlem med stemmerett på årsmøtet hvis du har betalt kontingent. Den er på kr. 300,- og skal betales til kontonummer 3060.19.32497. Husk å merke med navn og adresse!
Årsmøte torsdag 20. april kl 19 på Presteheia klubbhus. Alle som har betalt kontingent kan stemme.
. © Gimlekollen velforening 2012-2016

©