Vårdugnader

Opprettet torsdag 19. januar 2017

Vårdugnader på Gimlekollen

Styret i Gimlekollen Velforening takker beboerne for en god dugnadsinnsats i mai 2016. Det ble kappet busker og kratt langs Tretjønn. Containerne som kommunen satte ut for oss ble fylt til randen. Velforeningen oppfordrer i 2017 beboere med pågangsmot og interesse for  å rydde i nærmiljøet om å melde sin interesse til velforeningen, slik at vi kan formidle conteinerene som kommunen setter ut gratis for oss. Vi må bestille dem god tid i forveien. Høsten 2016 ble velforeningen eiere av to ryddesager og to motorsager som kan benyttes til rydding på fellesområdene på Gimlekollen. NB bruk eget verneutstyr og kontakt leder i vellet for utlån. Vi har lov å ta busker og kratt og små trær opp til 10 cm i diameter. Velforeningen er glade for tilbakemeldinger på mail, og dersom du som beboer har et område som trenger en "opprydning" kan du kanskje samle en dugnadsgjeng og melde inn ønske om plassering av conteiner. Vi erfarte raskt i vår at kvisten måtte kuttes godt opp, for at conteinerne skulle romme mest mulig kvister. Lykke til med planleggingen av VÅRDUGNADENE

Vi håper så mange som mulig ser nytten av å være solidariske og betale medlemskap i velforeningen. Du er fullverdig medlem med stemmerett på årsmøtet hvis du har betalt kontingent. Den er på kr. 300,- og skal betales til kontonummer 3060.19.32497. Husk å merke med navn og adresse!
Årsmøte torsdag 20. april kl 19 på Presteheia klubbhus. Alle som har betalt kontingent kan stemme.

Alle kan bli medlem i vårt vel

Et medlemskap i Gimlekollen velforening er i dag frivillig, og koster kun kr 300,- pr husstand pr år. Bor du mellom Jegerberg og Fagerholt, så er det naturlig at du skal føle deg både hjemme og tilknyttet vår velforening.

Trafikkfarlige områder?

Velforeningen kan kontaktes når du og dine naboer ønsker å belyse trafikale utfordringer. Dere må da gjøre en skriftlig henvendelse til velforeningen og vi tar opp saken seneste i påfølgende styremøte. 

Vi har behandlet fartsgrenser, skilting og fotgjengerfelt i stor grad til nå.

Nærmiljøtiltak - søke om tilskudd?

Du og dine naboer kan søke om tilskudd hos velforeningen. Kritiansand kommune kaller dette "nærmiljøtiltak". Det kan dreie seg om f.eks. oppgradering av lekeplasser, opprydding og bortkjøring av søppel og andre nærmiljøtiltak. Også faunatiltak som beplantning, fisk og fugl er naturlige saker for oss.

. © Gimlekollen velforening 2012-2016

©