TROLLSTUA

Opprettet torsdag 19. januar 2017

Gimlekollen Velforening har pusset opp Trollstua som Gimletroll eier. Høsten 2016 har vellets styre og noen gode hjelpere stått på for å få lokalet moderne og lyst. Innredningen er ordnet med nytt kjøkken, myk sofa og langbord. Bidragsyterne har vært Jørn Rune Mikalsen, NELKO (Norskelektrokompetanse)

Malermester Knutson

Sørlandskjøkken

Ingunn og Robert Ugland

Frizen belysning

NorLock Trioving sikkerhetsenter

Spareskillingsbanken

Planlegging og mye dugnadsinnsats er gjort av styret i velforeningen med god hjelp. Gimletroll har vist vilje til å la Trollstua få bli flottere enn den noen sinne har vært, til glede for velforeningens medlemmer. Gimlekollen Velforening takker for alle bidrag og all god hjelp!

Vi håper så mange som mulig ser nytten av å være solidariske og betale medlemskap i velforeningen. Du er fullverdig medlem med stemmerett på årsmøtet hvis du har betalt kontingent. Den er på kr. 300,- og skal betales til kontonummer 3060.19.32497. Husk å merke med navn og adresse!
Årsmøte torsdag 20. april kl 19 på Presteheia klubbhus. Alle som har betalt kontingent kan stemme.

Alle kan bli medlem i vårt vel

Et medlemskap i Gimlekollen velforening er i dag frivillig, og koster kun kr 300,- pr husstand pr år. Bor du mellom Jegerberg og Fagerholt, så er det naturlig at du skal føle deg både hjemme og tilknyttet vår velforening.

Trafikkfarlige områder?

Velforeningen kan kontaktes når du og dine naboer ønsker å belyse trafikale utfordringer. Dere må da gjøre en skriftlig henvendelse til velforeningen og vi tar opp saken seneste i påfølgende styremøte. 

Vi har behandlet fartsgrenser, skilting og fotgjengerfelt i stor grad til nå.

Nærmiljøtiltak - søke om tilskudd?

Du og dine naboer kan søke om tilskudd hos velforeningen. Kritiansand kommune kaller dette "nærmiljøtiltak". Det kan dreie seg om f.eks. oppgradering av lekeplasser, opprydding og bortkjøring av søppel og andre nærmiljøtiltak. Også faunatiltak som beplantning, fisk og fugl er naturlige saker for oss.

. © Gimlekollen velforening 2012-2016

©