LEKEPLASSER og NÆROMRÅDET

Opprettet torsdag 19. januar 2017

Velforeningern har driftsavtale med parkvesenet. 29 lekeplasser inspiseres. Og du som beboer oppfordres til å holde øye med og melde fra om feil og mangler til velforeningen. I tillegg oppfordres brukere av lekeplassene til å melde inn på skjema årlig "egen erklæring for kontroll av lekeplass".  De lekeplassene som har blitt tildelt midler for oppgadering i 2016 er blant annet Sunnivas vei, Gydas vei, I Bergliotsvei settes oppgradering av lekeplassen igang i 2017, mens det i Ingebjørgs vei er gjort tiltak i 2013 som betales nå fra nåværende styre.

Vellet har støttet beplantning ved Tretjønnsveien. Det er kjøpt inn tre stålgriller som er plassert ved Gillsvann og to ved Tretjønn. Velforeningen har mottatt mye sand, for å forbedre badeplassen ved Tretjønn. Lavoen ved akebakken er reparert og vellet ønsker å sluttføre belysningen i bakken. Så er det flere som ønsker å ruste opp sin lekeplass er fristen for å søke om nærmiljømidler i 2017 satt til 15. feb.

Vi håper så mange som mulig ser nytten av å være solidariske og betale medlemskap i velforeningen. Du er fullverdig medlem med stemmerett på årsmøtet hvis du har betalt kontingent. Den er på kr. 300,- og skal betales til kontonummer 3060.19.32497. Husk å merke med navn og adresse!
Årsmøte torsdag 20. april kl 19 på Presteheia klubbhus. Alle som har betalt kontingent kan stemme.

Alle kan bli medlem i vårt vel

Et medlemskap i Gimlekollen velforening er i dag frivillig, og koster kun kr 300,- pr husstand pr år. Bor du mellom Jegerberg og Fagerholt, så er det naturlig at du skal føle deg både hjemme og tilknyttet vår velforening.

Trafikkfarlige områder?

Velforeningen kan kontaktes når du og dine naboer ønsker å belyse trafikale utfordringer. Dere må da gjøre en skriftlig henvendelse til velforeningen og vi tar opp saken seneste i påfølgende styremøte. 

Vi har behandlet fartsgrenser, skilting og fotgjengerfelt i stor grad til nå.

Nærmiljøtiltak - søke om tilskudd?

Du og dine naboer kan søke om tilskudd hos velforeningen. Kritiansand kommune kaller dette "nærmiljøtiltak". Det kan dreie seg om f.eks. oppgradering av lekeplasser, opprydding og bortkjøring av søppel og andre nærmiljøtiltak. Også faunatiltak som beplantning, fisk og fugl er naturlige saker for oss.

. © Gimlekollen velforening 2012-2016

©